MONTESORI SEMINAR 0 DO 3

OSNOVNE INFORMACIJE O MONTESORI PEDAGOGIJI, DEČJEM RAZVOJU I MONTESORI PROGRAMIMA OD ROĐENJA DO 3 GODINE


SADRŽAJ SEMINARA

Teorijski deo
- Istorijat i osnove Montesori pedagogije
- Razvoj od rođenja do zrelosti
- Razvoj deteta do 3. godine
- Montesori program za bebe
- Montesori program u jaslama

Praktičan deo
- Prikaz izabranih Montesori materijala
- Pravljenje izabranih Montesori materijala
- Poseta Zajednici mlađe dece PU Montesori zvono


KOME JE NAMENJEN SEMINAR

Seminar je namenjem roditeljima, budućim roditeljima, medicinskim sestrama-vaspitačima, vaspitačima, saradnicima, administratorima i opštoj javnosti.

Sertifikat o pohađanju se dobija na kraju seminara.

OSNOVNE INFORMACIJE

Mesto održavanja: Beograd

Cena: 3500 dinara

Datumi: U pripremi


PREPORUČENA LITERATURA

UPIJAJUĆI UM

MIBA Books

MONTESORI OD POČETKA

Propolis books

MONTESORI DANAS

Propolis books