Međunarodni Montesori 3 do 6 kurs

AMI SERTIFIKAT ZA 3 do 6 MONTESORI  ASISTENTA

CILJ KURSA

Uvod u Montesori pedagogiju i praksu i trening za rad asistenta u Montesori Dečjoj kući. Kurs je pogodan i za saradnike, roditelje i druge zainteresovane za Montesori pedagogiju i osnova je za početak primene Montesori 3 do 6 programa.

Na kursu se stiču znanja potrebna za rad u Dečjoj kući:
- kako se posmatraju deca
- kada i kako intervenisati a kada ne
- kako omogućiti deci da postanu samostalna
- razumevanje koncepta slobode i discipline u Montesori pedagogiji
- pomaganje deci u razvoju i glavnom vaspitaču u radu.


TRAJANJE KURSA, DATUM I SATNICA

60 sati treninga i 9 sati posmatranja dece u vrtiću.
Instrukcije za posmatranje biće date tokom kursa.

Datum održavanja vikendima od 9:30 do 17 časova:
11.-12. maj, 25.-26-maj, 1.-2.jun, 8.-9-jun 2019.

Broj mesta ograničen. Prijave primamo do 5. maja 2019.

IRENE FAFALIOS

Magistar socijalne antropologije
sa AMI Montesori diplomama za uzrast 0-3, 3-6, 6-12.
Živi i radi u Atini, gde je 2002. godine osnovala
AMI Montesori trening centar - The Montessori Lab.
Međunarodni je predavač, 3 do 6 trener i ispitivač. 
Bavi se i dvojezičnošću kod dece. 

SADRŽAJ KURSA

Uvod u Montesori
Uloga glavnog Montesori vaspitača
Uloga Montesori asistenta
Periodi razvoja
Um deteta od 0 do 6 godina, senzitivni periodi
Red
Pokret od rođenja do 6
Jezik
Samostalnost
Pripremljeno okruženje
Sloboda i disciplina 
Socijalni razvoj
Posmatranje - značaj, tehnike i beleženje
Muzika i umetnost
Održavanje okruženja

KOME JE NAMENJEN KURS

Za vaspitače, saradnike, roditelje, administratore, sve zainteresovane za početak primene Montesori programa, Montesori pedagogiju i za pravilan razvoj dece do šeste godine. 

JEZIK KURSA

Engleski sa prevodom na srpski

CENA

48.000 dinara
polovina iznosa se uplaćuje prilikom prijave,
druga polovina na početku kursa

OBAVEZNA LITERATURA

Montesori M: Upijajući um, MIBA Books
Montesori M: Tajna detinjstva, Propolis Books
Montessori M: Education for a new World 
Montessori M: The Child in the Family

Za knjige koje nisu u Srbiji objavljene dostupan je prevod.

Prijava za AMI kurs

Molimo unesite ime i prezime
Molimo unesite broj telefona
Molimo ponovo unesite Vašu mejl adresu Mejl adresa je pogrešna

AMI ZAHTEVI ZA DOBIJANJE SERTIFIKATA

Piprema tri teorijska rada sa predavanja na teme koje odredi trener
Izveštaj o posmatranju
Priprema materijala
Minimum 90% pohađanja kursa