DOBRODOŠLI U MONTESORI CENTAR ZVONO

NA PRAVOM STE MESTU ZA MONTESORI

Montesori info seminari

Međunarodne Montesori edukacije

Međunarodni Montesori treninzi

Montesori treninzi su obuka za realizaciju određenog Montesori programa
Namenjeni su zaposlenima u predškolskim ustanovama i školama i svima zainteresovanim za detaljno upoznavanje sa Montesori programima

MEĐUNARODNI AMI 3-6 KURS

Prvi put kod nas međunarodni AMI Montesori 3-6 kurs
18.- 29. jun 2018. Trener: Irene Fafalios
Međunarodni sertifikat za Montesori asistenta

Srpska Montesori asocijacija

Srpska Montesori asocijacija je predstavnik Međunarodne Montesori asocijacije u Srbiji. Bavi se promovisanjem i popularizacijom Montesori obrazovanja i pravilnog razvoja deteta, objavljivanjem knjiga i savetovanjem i supervizijom ustanova i edukativnih centara.

Sve seminare organizujemo u saradnji sa Srpskom Montesori asocijacijom. 
Međunarordni kurs se organizuje pod pokroviteljstvom Srpske Montesori asocijacije.