Međunarodni Montesori 3 do 6 kurs

AMI SERTIFIKAT ZA 3 do 6 MONTESORI  ASISTENTA

CILJ KURSA

Uvod u Montesori pedagogiju i praksu i trening za rad asistenta u Montesori Dečjoj kući. Kurs je pogodan i za saradnike, roditelje i druge zainteresovane za Montesori pedagogiju i osnova je za početak primene Montesori 3 do 6 programa.

Na kursu se stiču znanja potrebna za rad u Dečjoj kući:
- kako se posmatraju deca
- kada i kako intervenisati a kada ne
- kako omogućiti deci da postanu samostalna
- razumevanje koncepta slobode i discipline u Montesori pedagogiji
- pomaganje deci u razvoju i glavnom vaspitaču u radu.


TRAJANJE KURSA, DATUM I SATNICA

60 sati treninga i 9 sati posmatranja dece u vrtiću.
Instrukcije za posmatranje biće date tokom kursa.

Datum održavanja vikendima od 9:30 do 17 časova:
11.-12. maj, 25.-26-maj, 1.-2.jun, 8.-9-jun 2019.

Broj mesta ograničen. Prijave primamo do 25. aprila 2019.

IRENE FAFALIOS

Magistar socijalne antropologije
sa AMI Montesori diplomama za uzrast 0-3, 3-6, 6-12.
Živi i radi u Atini, gde je 2002. godine osnovala
AMI Montesori trening centar - The Montessori Lab.
Međunarodni je predavač, 3 do 6 trener i ispitivač. 
Bavi se i dvojezičnošću kod dece. 

SADRŽAJ KURSA

Uvod u Montesori
Uloga glavnog Montesori vaspitača
Uloga Montesori asistenta
Periodi razvoja
Um deteta od 0 do 6 godina, senzitivni periodi
Red
Pokret od rođenja do 6
Jezik
Samostalnost
Pripremljeno okruženje
Sloboda i disciplina 
Socijalni razvoj
Posmatranje - značaj, tehnike i beleženje
Muzika i umetnost
Održavanje okruženja

KOME JE NAMENJEN KURS

Za vaspitače, saradnike, roditelje, administratore, zainteresovane za početak primene Montesori programa i za Montesori pedagogiju. 

JEZIK KURSA

Engleski sa prevodom na srpski

CENA

48.000 dinara
polovina iznosa se uplaćuje prilikom prijave,
druga polovina na početku kursa

DODATNI SADRŽAJI

- Čitanje i diskutovanje o relevantnim tekstovima Marije Montesori
- Razvijanje svesti o značaju pokreta za razvoj kroz vežbanje pokreta 
- Tehnike pripreme i održavanja materijala.     

OBAVEZNA LITERATURA

Montesori M: Upijajući um, MIBA Books
Montesori M: Tajna detinjstva, Propolis Books
Montessori M: Education for a new World 
Montessori M: The Child in the Family

Za knjige koje nisu u Srbiji objavljene biće dostupan prevod.

Prijava za AMI kurs

Molimo unesite ime i prezime
Molimo unesite broj telefona
Molimo ponovo unesite Vašu mejl adresu Mejl adresa je pogrešna

AMI ZAHTEVI ZA DOBIJANJE SERTIFIKATA

Napisana i predata tri rada (500 reči) na teme koje odredi trener
Napisan i predat izveštaj o posmatranju
Pripremljeni i predati materijali
Minimum 90% pohađanja kursa